Czernice Borowe N-01705

Czernice Borowe
Nazwa miejscowości:
Czernice Borowe
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
przasnyski
Dawny numer inwentarzowy:
N-01705
Tytuł nowy:
Czernice Borowe, kościół parafialny. Widok ogólny od południowego zachodu, dzwonnica
Fotograf:
Wojciechowski Jarosław
Wymiary [cm]:
6,5 x 7
Technika:
negatyw, sucha płyta żelatynowo-srebrowa na podłożu szklanym
Datowanie:
1910
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_B0000001705

Wojciechowski Jarosław

Wojciechowski Jarosław (1874–1942), syn Konstantego Wojciechowskiego, architekt, konserwator zabytków, kolekcjoner, fotograf amator zajmujący się fotografią architektury. Był członkiem TMF i Koła Architektów oraz jednym z najaktywniejszych członków warszawskiego TOnZP i kierownikiem pracowni inwentaryzacyjnej Towarzystwa. Przed wybuchem I wojny światowej uczestniczył w objazdach inwentaryzacyjnych, z których zachowało się wiele sporządzonych przez niego opisów zabytków, planów, szkiców i zdjęć. Bardzo często planował i prowadził prace architektoniczo-konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawowało Towarzystwo (np. restauracja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, kamienicy Baryczków i kamienicy Książąt Mazowieckich na Rynku Starego Miasta w Warszawie). Był autorem ważnych publikacji poświęconych teorii i praktyce ochrony zabytków, przypuszczalnie również autorem lub współautorem dekretu i ustawy o ochronie zabytków z 1918 i 1928 r. Do zbioru rycin TOnZP przekazał kolekcję blisko 500 fotografii, z czego ok. 175 własnego autorstwa oraz prawie 350 negatywów szklanych wykonanych podczas wycieczek inwentaryzacyjnych.