Czerniaków N-01704

Czerniaków
Nazwa miejscowości:
Czerniaków
Obecna nazwa lub jej oboczności:
Warszawa
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
warszawski
Dawny numer inwentarzowy:
N-01704
Tytuł nowy:
Czerniaków, klasztor franciszkanów. Brama wjazdowa na cmentarz, fragment elewacji wewnętrznej, herb Ossolińskich
Fotograf:
Kłos Juliusz
Wymiary [cm]:
17,8 x 12,9
Technika:
negatyw, sucha płyta żelatynowo-srebrowa na podłożu szklanym
Datowanie:
1914.03.16
Pozytywy wtórne w IS PAN:
R-06126
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_B0000001704

Kłos Juliusz

Kłos Juliusz (1881–1933), inżynier architekt, historyk architektury, pedagog, współorganizator Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek Wydziału Konserwatorskiego TOnZP (w latach 1912–1914 jego sekretarz), jeden z najaktywniejszych uczestników wypraw inwentaryzacyjnych organizowanych przez tę sekcję Towarzystwa. W latach 1915–1916 był zaangażowany w prace Komisji Opieki nad Gmachami Publicznymi jako opiekun pałaców Na Wyspie i Myślewickiego w Łazienkach Królewskich. Pod jego kierunkiem po raz pierwszy wykonano inwentaryzację architektoniczną i fotograficzną obu budynków. Był jednym z inicjatorów i organizatorów wystawy „Wieś i miasteczko” oraz autorem wprowadzenia do albumu wystawy. Był twórcą wielu dokumentacji fotograficznych TOnZP, m.in. obrazujących zniszczenia wojenne Kazimierza Dolnego. Dzięki jego inicjatywie ogromny zbiór dokumentacji pomiarowej i fotograficznej, gromadzonej na potrzeby wydziałów konserwatorskiego i inwentaryzacyjnego, został ofiarowany Wydziałowi Architektury Politechniki Warszawskiej. Do zbiorów TOnZP przekazał blisko 300 zdjęć i ponad 700 negatywów swojego autorstwa.