Przasnysz R-05963

Przasnysz
Nazwa miejscowości:
Przasnysz
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
przasnyski
Dawny numer inwentarzowy:
R-05963
Tytuł oryginalny:
Kościół na cmentarzu: sciana wschodnia
Fotograf:
Stefański Kazimierz
Wymiary [cm]:
16,3 x 20,7
Technika:
odbitka pozytywowa na papierze żelatynowo srebrowym
Datowanie:
przed 1915?
Proweniencja:
Stefański Kazimierz - dar
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_BR_0000004159

Stefański Kazimierz

Stefański Kazimierz (1870–1943), kolekcjoner, numizmatyk i bibliofil, członek PTK i Towarzystwa Miłośników Historii, przewodniczący Komisji Numizmatycznej, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie (od 1925 r.), fotograf amator. Był badaczem dziejów ziemi kaliskiej, opublikował wiele książek i artykułów dotyczących historii Kalisza. Zgromadził dużą kolekcję monet (ok. 2 tys.), polskich filigranów (ok. 500), druków kaliskich (ok. 200) oraz księgozbiór z zakresu historii, literatury i księgoznawstwa, liczący ok. 1200 woluminów. Był delegatem i korespondentem TOnZP, zastępcą członka Zarządu, i skarbnikiem. W ramach pracy w Towarzystwie uczestniczył w wycieczkach inwentaryzacyjnych m.in. z Jarosławem Wojciechowskim (np. do Brzeźnicy Nowej i Starej, do Jedlna, Stobiecka), w czasie których wykonywał fotografie dokumentacyjne zabytków. Ofiarował do zbioru rycin TOnZP blisko 150 własnych i 250 cudzych zdjęć oraz około 130 negatywów szklanych , w tym część stereoskopowych.

Stefański Kazimierz

Stefański Kazimierz (1870–1943), kolekcjoner, numizmatyk i bibliofil, członek PTK i Towarzystwa Miłośników Historii, przewodniczący Komisji Numizmatycznej, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie (od 1925 r.), fotograf amator. Był badaczem dziejów ziemi kaliskiej, opublikował wiele książek i artykułów dotyczących historii Kalisza. Zgromadził dużą kolekcję monet (ok. 2 tys.), polskich filigranów (ok. 500), druków kaliskich (ok. 200) oraz księgozbiór z zakresu historii, literatury i księgoznawstwa, liczący ok. 1200 woluminów. Był delegatem i korespondentem TOnZP, zastępcą członka Zarządu, i skarbnikiem. W ramach pracy w Towarzystwie uczestniczył w wycieczkach inwentaryzacyjnych m.in. z Jarosławem Wojciechowskim (np. do Brzeźnicy Nowej i Starej, do Jedlna, Stobiecka), w czasie których wykonywał fotografie dokumentacyjne zabytków. Ofiarował do zbioru rycin TOnZP blisko 150 własnych i 250 cudzych zdjęć oraz około 130 negatywów szklanych , w tym część stereoskopowych.