Czersk N-01707

Czersk
Czersk
Nazwa miejscowości:
Czersk
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
grójecki
Dawny numer inwentarzowy:
N-01707
Tytuł nowy:
Czersk, kościół parafialny. Widok ogólny od wschodu
Fotograf:
N.N.
Wymiary [cm]:
9,4 x 12,4
Technika:
negatyw, sucha płyta żelatynowo-srebrowa na podłożu szklanym
Datowanie:
1906
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_B0000001707